Nieuwsbrief maart 2010

Geachte donateurs,

Hierbij ontvangt u de eerste rondzendbrief 2010 over het werk van pater Henk Erdhuizen, sdb.

In deze nieuwsbrief reageert Henk op de situatie in Nederland. Verder leest u dat Henk een intensieve tijd achter de rug heeft. Vele kinderen/jeugdigen hebben het huis van Henk en de medewerkers verlaten om een nieuwe stap te maken in hun leven. Ook de komst van nieuwe bewoners vraagt veel van de mensen van het huis. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat Henk, dankzij uw gulle gaven, kan doen voor de allerarmsten in deze wereld en vooral voor de specifieke groep van straatkinderen.

Tot slot hopen wij dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer is:

ABN-AMRO 41.45.00.075
T.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl.

Zowel Marijke en Jan Kramers, Leny ten Koppel, Anja Ditters, Wim Esselink, Gerard Smits en ondergetekende wensen u veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

Willy Erdhuizen, voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen.
Tiber 14
7007 ME Doetinchem
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lieve mensen

Ik ben diep geschokt en het doet me verdriet, dat religieuzen in Nederland kinderen hebben misbruikt. Ik woon hier in Bolivia ook samen met kinderen, jongeren (ex-straatkinderen, weeskinderen en kinderen die een sociaal risico lopen). Kinderen die geen affectiviteit hebben ontvangen in hun korte leven. Ik wil hier in Bolivia een voorbeeld zijn voor deze kinderen en wil hen helpen om zich tot goede mensen te ontwikkelen. Ik stel me ten dienste van deze kinderen net zoals Don Bosco, maar gebruik hen niet.

In januari zijn de kinderen, die een jaar aan onze zorg in de opvang waren toevertrouwd naar andere tehuizen gegaan, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Geen van de kinderen kon terugkeren naar de familie. Voordat we de kinderen naar een volgende fase sturen kijken we eerst wat voor soort huis de kinderen nodig hebben. Enige kinderen hadden een schoolachterstand,14 jaar oud en gaan naar de derde klas lagere school: Deze kinderen gingen naar Mano Amigo in Santa Cruz, daar kunnen ze in 1 jaar twee of drie schooljaren volgen. Anderen hadden een internaat nodig met een strakker regime, een huis waar discipline heerst en waar kinderen verantwoordelijkheid wordt geleerd. Zij gingen naar Hogar Santa Cruz in Santa Cruz en de rest ging naar Hogar Don Bosco in Santa Cruz.

Als ik in Santa Cruz ben, dan hoor ik soms het verlangen om terug te keren naar mijn huis. Dus we doen het goed, maar willen de kinderen een toekomst hebben dan moeten zij naar een andere fase van het straatkinderenproject.

In januari vertrokken de kinderen, we hadden enige dagen tijd om de slaapzaaltjes op te knappen en toen kwamen al de eerste nieuwe kinderen. Wij hebben nu 15 kinderen en 4 jongeren en een periode van wennen aan elkaar en elkaar leren vertrouwen is aangebroken.

De politie veegt helaas nog steeds Santa Cruz schoon van straatkinderen. Vele straatkinderen zijn nu vertrokken naar andere steden zoals Montero en Yapocani. Vorig jaar kwam de helft van de kinderen uit Montero.
Politiek gezien is de situatie hier slecht (ook de lokale politiek) en dat is slecht voor de toekomst van de straatkinderen. De politiek is nu meer met zichzelf bezig dan met de nood van de straatkinderen. Zo hebben we uit Montero bijna geen straatkinderen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen komen er nieuwe ambtenaren, dus in juni zullen wel meer kinderen uit Montero komen, deze kinderen kunnen we dan wel naar school sturen, maar zij mogen niet actief meer deelnemen. Zo verliezen deze kinderen weer een schooljaar. In juni hoop ik ook dat we weer wat financiƫle bijdragen krijgen van de gemeente. De gemeente Montero heeft de verplichting op zich genomen om de elektriciteit te betalen, maar sinds 6 maanden gaat het geld naar iets anders. Wat weet ik niet, maar in ieder geval komt er bij ons geen geld meer binnen. De burgemeester zegt dat er geen geld meer is, dus betaal ik elke maand tussen de 140 en 170 dollar voor o.a. licht. Gelukkig dat u er dan bent!

Op dit moment ben ik volop bezig met renovatie van de gebouwen zoals dakpannen vervangen, dakgoten reparaties, vloertegels vervangen en veel schilderwerk. Met name met dit laatste ben ik nog volop bezig.
Wij kunnen dit allemaal niet alleen, dus hebben we mensen ingehuurd om dit werk te laten verrichten. Zo houden we, namens u, ook mensen aan het werk en betalen we hun salarissen. Van de overheid hoef je dit niet te verwachten, zij zijn immers druk met politieke zaken. En als je begint met renoveren blijkt alles in nog slechtere staat te zijn dan dat ik dacht. Verhoging van de muren, een cementen vloer vervangen door plavuizen, nieuwe ramen van aluminium en een asbestdak vervangen door een dak met daktegels.

Ik heb in dit gebouw ook mijn kamer. Wanneer het erg warm is dan kan ik na 12.00 uur niet meer op mijn kamer werken. Dus ik sta in de morgen om 5 uur op, vier dan eerst de eucharistie en doe dan mijn schrijfwerk, zoals bv. deze rondzendbrief, want vanaf 6.30 uur zijn de kinderen actief.

Verdere zaken.
Inkopen doen natuurlijk. De meeste kinderen komen aan met de kleding die ze dragen en niet meer, dus kleren, schoenen etc. kopen. Dat doe ik in Santa Cruz op de markt, daar is het veel goedkoper.

Voeding
Ik zit de kookster achter haar broek aan. Het eten is veel vet, teveel eiwitten en veel koolhydraten. Ze heeft de schijf van vijf gekregen en moet zich daar nu aan houden. Dat valt niet mee dus af en toe heb ik wel een stevige discussie met haar. Ook heb ik voor de keuken een nieuwe koelkast gekocht en een groente snijmachine. We eten sinds kort meer groente (een hele vooruitgang!!!)

Ik ben de Goede God dankbaar, dat ik dit mooie werk mag doen en dat U me moreel en financieel steunt. Samen mogen wij hier voor straatkinderen zorgen, kinderen die het slachtoffer zijn, omdat hun ouders en de maatschappij niets om hen geeft.

Ik wens u allen hele fijne en zinvolle paasdagen toe en nogmaals heel hartelijk dank voor Uw hulp

Met vriendelijke groet

Henk Erdhuizen