Over Henk

Henk is geboren op 20 mei 1947 in ‘s-Heerenberg als eerste kind van Theo Erdhuizen en Liny Erdhuizen-Vink.
Na de lagere school is Henk op 12 jarige leeftijd vertrokken naar het seminarie in Mook. Toen
hij zijn opleiding daar afgemaakt had en zijn wens priester te worden aan vader Erdhuizen kenbaar maakte, kreeg hij te horen dat het goed voor hem zou zijn eerst een vak in de burgermaatschappij te leren. Voor het geval hij dan spijt zou krijgen van zijn beslissing, zou hij altijd wat goeds achter de hand hebben.

Het ging de opleiding tot B verpleegkundige volgen in het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel te Warnsveld. Hierna behaalde hij Zijn diploma voor A-verpleegkundige in het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen . Tijdens de opleiding tot A-verpleegkundige kwam hij in contact met de Salesianen. Toen hij de opleidingen tot A verpleegkundige had voltooid, stond zijn besluit vast. Henk wilde priester worden. Doordat de spirutualiteit van Don Bosco hem aansprak (dicht bij de mensen staan, de manier van omgaan met de jeugd de keuze voor armen en eenvoudigen) melde hij zich als aspirant salesiaan in Leusden.
In leuven (Belgie) maakte Henk zijn noviciaat en zijn filosofie en theologie studie volgde hij aan de katholieke Theologische Hogeschool van Amsterdam en Bendiktbeuern (Duitsland). Henk is uiteindelijk in mei 1982 door MGR Nienhaus tot priester gewijd in Theresia parochie te Apeldoorn Na zijn wijding was Henk als pastor werkzaam in Apeldoorn., Soest, Arnhem, Renkum, Schiedam en Vlaardingen. , werd Henk’s wens alsmaar concreter om te werken als missionaris in de 3e wereld.

Door Eric Lindeman van het kinderfonds Bolivia maakte Henk kennis met Bolivia, tijdens zijn sabbatjaar in 1998 ging hij zelf naar Bolivia om daar samen met Nederlandse vrijwilligers, zoals deze Eric Lindeman, te werken. De keus was toen voor Henk gemaakt en hij gaf bij zijn congregatie aan zich te willen inzetten voor de kansarmen in Bolivia. In januari 2002 startte Henk op 54 jarige leeftijd een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij koos ervoor om de droom die hij heel zijn leven al had gehad te gaan uitvoeren. Henk ging als missionaris werken, waarbij hij bewust koos om te werken in het (kans)arme Bolivia in Zuid Amerika..

‘Waarom werken In Bolivia?
“DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST’
“De armoede is in Bolivia was groter dan Henk had verwacht. “Het geloof in Bolivia is een belangrijk onderdeel van het normale leven. In Nederland kwam Henk in de parochies te weinig in contact met jongeren. Nu ontmoet hij dagelijks jonge mensen en dat is een verademing, aldus Henk.
In 2002 ging Henk werken in de Parochie van Portachuelo, deze parochie heeft een eigen parochieschool waar ruim 1500 leerlingen van 6 tot 22 jaar les krijgen. Met het onderwijs is het echter slecht gesteld. Kinderen gaan maar vier uur per dag naar school, de leraren worden onderbetaald en er is geen lesmateriaal. Huiswerk kennen ze niet, omdat de kinderen geen boeken kunnen betalen. Op de parochieschool proberen ze kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. De salesianen zorgen ervoor dat de school goed onderhouden wordt en dat men betere docenten kan aantrekken. Toch blijft het nodig de docenten bij te scholen. Goede opleidingen zijn het belangrijkste van alles, want de jeugd is de toekomst van het land. “Al zou ik maar honderd jongeren kunnen helpen, dan zou ik al een gelukkig mens zijn” aldus Henk. Sinds 2002 werkt Henk als verantwoordelijke Salesiaan op de derde fase van het straatkinderproject. Henk is werkzaam op de Granja Moglia. De Granja is een van de zes huizen die straatkinderen opvangen en beheerd worden door de Salesianen (lees voor meer informatie het hoofdstuk over het straatkinderproject). Het belangsrijkste werk daar is, dagritme aanleren, weghouden van de straat, structuur bieden, onderwijs bieden en het geven van het gevoel dat deze kinderen/jongeren de moeite waard zijn om voor te vechten.

In 2003 kreeg Pater Henk Erdhuizen een auto van de MIVA. De parochie Portachuelo beslaat een uitgestrekt gebied met slechts één geasfalteerde weg . De overige zandweg en zijn in de regentijd vrijwel onbegaanbaar. Pater Henk Erdhuizen bezoekt regelmatig de 21 dorpen in de parochie. De MIVA-auto heeft vele functies: ziekenvervoer, vervoer van de dokter, vervoer van schoolkinderen voor projecten in de dorpen, openbaar ver voer op plekken waar geen ander transport is en ook het transport van overleden mensen. “De wegen zijn hier vreselijk. Ik heb een keer met de auto vastgezeten in de rivier. Gelukkig bleven de mensen uit het dorp de hele nacht bij me. Dat raakte me: de liefde van deze mensen.”