Over Bolivia

Bolivia is misschien wel het armste land in Latijns-Amerika. De mensen zien weinig terug van de natuurlijke rijkdommen, die in het land aanwezig zijn. Begrijpelijk dat ze zich langzaam gaan verzetten tegen een president die de inkomsten van natuurlijke bronnen (mijnen en gas) dat het land rijk is niet op de goede plek terecht laat komen. Het opkomen van de Bolivianen voor hun eigen rechten is iets dat de mensen niet gewend zijn. Zij zijn van nature heel geduldig en afwachtend. Jaren is men onderdrukt, de onrechtvaardigheid begon tijdens de kolonisatie, toen de Spanjaarden zulke grote hoeveelheden zilver uit de bergen van Potosi weghaalden dat ze daarmee bruggen hadden kunnen bouwen tot aan Spanje. Begin jaren tachtig kwam Garcia Meza door een staatsgreep aan de macht kwam, onder zijn bewind had het volk veel te lijden. Garcia wordt gezien als de meest wrede en corrupte militaire leider in de Boliviaanse moderne geschiedenis. Hij liet iedereen die tegen de regering was oppakken en gevangen zetten in de concentratiekampen in het oerwoud.

Anno 2000 worden de Bolivianen zich steeds meer bewust van de jarenlange onderdrukking en begint men zeer voorzichtig te protesteren. Soms zijn er kleine overwinningen . Zoals de beweging van oktober 2003. De toenmalige president Gonzalo Sánchez de Lozado, tevens een van de rijkste mijnbazen van Bolivia, had geen oog voor de positie van de Boliviaanse bevolking en vulde alleen zijn eigen zakken. Het volk eiste zijn aftreden. En met resultaat: de president is af getreden. Een teken van een groeiend bewustzijn onder de mensen. Hopelijk dat dit langzaam zal leiden tot een rechtvaardiger samenleving in Bolivia waarin alle mensen gerespecteerd worden en een menswaardig leven voor iedereen gewaarborgd is.

Wat is Bolivia
In Bolivia,26 keer zo groot als Nederland, wonen zo’n 8,5 miljoen mensen waarvan de meerderheid Indianen (zoals Quechua en Aymara). Het land ligt centraal in Zuid-Amerika en is verdeeld in drie geografische zones. Het Altiplano, een koude hoogvlakte tussen twee ketens van het Andesgebergte. De Yungase Valles, valleien met een subtropisch klimaat en het tropisch laagland, de Oriënte. Van de bevolking woont driekwart in het westelijke deel, maar de laatste jaren is er een sterke migratie op gang gekomen van mensen die uit de Andes naar het laagland trekken. De migratie naar de steden is ook nog steeds groot. Het merendeel van de bevolking slaagt er niet in te voorzien in zijn basisbehoeften. Van de inwoners leeft 60% in armoede en 32% in extreme armoede. Daarnaast is het onderwijsniveau er slecht, is de gezondheidszorg voor te weinig mensen toegankelijk en schort het aan andere basisvoorzieningen zoals water.