Doelstelling

Het werven en beheren van geld t.b.v. het ontwikkelingswerk van Pater Henk Erdhuizen in de derde wereld.
Dit geld wordt zonder verdere tussenkomst door hem aangewend voor kleinschalige projecten en het lenigen van individuele nood.

Hoe gaan we te werk.

  • Wij werven op kleine schaal geld d.m.v. een vaste groeiende groep donateurs en periodieke akties. Dit geld wordt in Nederland op een spaarrekening gezet. Wanneer nodig, worden kleine bedragen overgemaakt naar de Boliviaanse rekening van Henk. Bolivia is een corrupt land met een hoge criminaliteit. Op deze wijze proberen we misbruik van het geld te voorkomen.
  • Henk gebruikt het geld voor kleinschalige projecten en het lenigen van de individuele nood.
  • Over de bestedingen informeren we onze donateurs 4 keer per jaar via een rondzendbrief per e-mail. Donateurs, die geen e-mail adres hebben, krijgen de brief per post. Wij doen uiteraard vanwege de kosten een beroep op u om ons een e-mail adres door te geven.
  • De bestuursleden werken geheel vrijwillig en fungeren tevens als donateur
  • Niets van de gedoneerde gelden blijft aan de strijkstok hangen.