Nieuwsbrief october 2010

Beste familie, vrienden, bekenden en mensen die me een goed hart toedragen,

Dankzij uw hulp heb ik nu een nieuwe kamer en vanuit deze kamer, lekker ruim 6 bij 4 meter, deze rondzendbrief.

Vanaf augustus is de groep kinderen stabiel, geen weglooppogingen meer, dat is ook voor ons meer rust. De nieuwe groep straatkinderen begint te wennen aan de opvang en de hulp die we bieden.
Veel van de straatkinderen komen uit zeer arme families, dus ook om economische reden gaan ze op straat leven. De huizen van veel families bestaan uit een lemen vloer, de muren zijn planken en een golfplaten dak. In Nederland stop je in deze huizen zelfs geen varkens. De hutten hebben 1 ruimte, dus een privé leven kennen de mensen niet, ook dat roept problemen op. De hygiëne is in deze huizen ver te zoeken. Een lemen vloer kun je niet aanvegen of dweilen. En nu moeten de kinderen die bij ons wonen ineens het huis schoonhouden, dat betekent in ons huis een gevecht, omdat wij een schoon huis willen hebben. Opnieuw de eetzaal dweilen, je gebruikte een vuile dweil etc. Dus onze opvatting over helderheid gaat in tegen hun primaire opvoeding. Door hun te betrekken in het schoonmaken van het huis, leren we ze dagelijks het belang van goede hygiëne. Zo heeft het huis schoonmaken ook een opvoedingswaarde.

Deze maand neemt het parlement hier een nieuwe schoolwet aan. Het schooljaar wordt leeftijd gebonden. Een kind van 10 jaar zit nu in de vierde klas van de basisschool, maar met de nieuwe wet kunnen kinderen van 10, 11 en 12 jaar in vierde klas zitten. Zijn de kinderen 13 jaar dan kunnen ze niet meer op de lagere school blijven. Dit is een heel groot probleem voor ons . Officieel moeten we de kinderen dan in de avond naar school sturen.

Straatkinderen hebben geen of weinig onderwijs gehad en lopen dus erg achter met de kinderen die wel naar school gaan. Zo hebben we bij ons in huis Lucho, hij is al 10 jaar, maar zit nu pas in de tweede klas van de lagere school. Omdat Lucho 10 jaar is en dus niet naar de vierde klas kan moet hij naar avond onderwijs. Lucho moet dus nu volgens de wet van 19.00 uur tot 22.00 uur naar school. Daarnaast is het in de avond ook nog gevaarlijk hier. Deze nieuwe wet heeft voor 9 van mijn 26 kinderen gevolgen. Een heel probleem. Voor kinderen met een achterstand is het hier niet meer mogelijk om overdag onderwijs te krijgen

Hoe moeten we dit oplossen?? In ons totale straatkinderen project zijn ongeveer 100 kinderen slachtoffer van deze nieuwe wet.

Sinds 1 oktober heeft ons project een nieuwe kokkin, het eten is minder vet en ik kan nu met de gewone pot mee-eten. Dus alles is een hele vooruitgang voor ons huis. Ik ben gelukkig gezond, al functioneert mijn linkerhand niet meer goed na mijn polsbreuk, maar ik kan met deze handicap leven.

Met Uw hulp hebben we hier een gebouw gebouwd van 25 bij 4 meter. We hebben nu een kleine opslagruimte, een kamer voor mezelf, een ziekenzaaltje, een grote aula waar de kinderen bijles krijgen en een overlegkamer.

Nu ben ik een bijgebouw aan het opknappen, de kinderen krijgen in dit gebouw een mooie speelruimte, want we kunnen ze niet elke keer het voetbalveld opsturen. En verder komt in dit gebouw een zaal voor computerles.

Wat heb ik nog voor plannen voor dit jaar?
1) de renovatie verder afmaken
2) het bouwen van 2 daken voor onze vrachtwagen en schoolbus
3) nieuwe tafels en stoelen voor de studiezalen
4) een goede tweede hands auto voor de zusters in Portachuelo, zodat ze de zieken kunnen bezoeken in de dorpen en daar ook gezondheidszorg kunnen geven. Het is geen ziekenauto, maar je kunt wel veel spullen meenemen om de zieken in de dorpen te behandelen.

Ik ben blij dat ik dit mooie werk bij straatkinderen mag doen en wel in het huis waar de verandering moet plaats vinden, weg van de straat, een nieuwe toekomst tegemoet voor de jongeren.

Ik dank U voor Uw steun en in de eucharistie viering bid ik voor U en dank ik de Lieve God, dat zoveel mensen me ondersteunen. De hartelijke groeten Henk