nieuwsbrief maart 2011

Doetinchem, maart 2011

Geachte donateurs,

Hierbij ontvangt u de eerste rondzendbrief 2011 over het werk van pater Henk Erdhuizen, sdb.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat Henk, dankzij uw gulle gaven, kan doen voor de allerarmsten in Bolivia en vooral voor de specifieke groep van straatkinderen. Verder leest u hoe het Henk vergaat. Regelmatig schrijft Henk ook in zijn dagboek op internet. Kijk hiervoor op www.paterhenkerdhuizen.nl. Deze website is sinds december in een nieuwe lay out gezet en er is meer informatie geplaatst. Er zijn oude foto’s en krantenartikelen over Henk opgenomen. Laat gerust een bericht voor Henk achter in het gastenboek op de internetsite. Henk leest alle reacties.

In de komende maanden zullen we als stichting weer een jaarvergadering houden en zullen we de jaarafrekening vaststellen. Het jaarverslag en de jaarafrekening zullen op het internet geplaatst worden. Indien u geen internet heeft maar toch het jaarverslag cq de jaarafrekening wilt ontvangen kunt u schrijven naar onderstaand adres.

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl

Tot slot hopen wij dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer is:

ABN-AMRO 41.45.00.075
T.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg..

Zowel Marijke en Jan Kramers, Leny ten Koppel, Anja Ditters, Wim Esselink, Gerard Smits als ondergetekende wensen u veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

Willy Erdhuizen, voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen.
Tiber 14
7007 ME Doetinchem

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Beste mensen,

In december werd ik verrast door de mooie nieuwe website. Regelmatig zal ik iets in het dagboek schrijven, zodat diegenen die internet hebben ook daar kunnen lezen hoe het met me gaat. Leuk als u ook iets in het gastenboek voor me achterlaat. Zo houd ik op deze manier contact met u.

In januari begint hier het nieuwe schooljaar. Vanaf eind januari tot op heden zijn 18 kinderen in ons huis opgenomen. Eén jongere wilde niet naar school en koos weer voor de straat, jammer. Twee anderen jongeren waren ineens weg en we weten niet waar ze op dit moment zijn. Van een van deze jongeren kennen we de vader, maar die kunnen we niet bereiken. We zijn van plan om zijn huis te bezoeken om te kijken of de kinderen mogelijk daar zijn, zodat we zeker weten of het goed met hen gaat.

Gedurende het hele jaar nemen we kinderen op. Tot nu toe namen we alleen straatkinderen op, maar vanaf 1 maart nemen we ook kinderen op die een sociaal risico lopen, zoals geweld van ouders tegen hun kinderen.
De kinderen van dit jaar zijn meer actief dan vorig jaar en verbaal meer vaardig. Eind februari kregen we een kind van 10 jaar, een vieze praat dat hij uitbraakte!. Na twee dagen kwam de rust over hem, de druk was weg bij hem en er is veiligheid. Fijn.

Op 27 maart vieren we het jaarfeest van ons huis. Ons huis bestaat dan 9 jaar. Kinderen van alle straatkinderenprojecten van mijn congregatie SDB komen dan samen om met ons het feest te vieren. We rekenen op 350 personen. Eerst vieren we samen de mis om de goede God te danken, dan is er iets te eten en te drinken. Ook doen we spelletjes,zoals zaklopen, koekhappen etc. Het wordt een groot feest.
Het eten maken we in ons huis dan zelf: rijst met varken (soort wilde zwijn). Er wordt gesport en gedanst.

Ook zijn we begonnen met de aanleg van de tuin. In maart kunnen we hier pas zaaien; de regentijd is dan voorbij. We zaaien dan wortelen,rode bieten,groene kool en tomaten. We kunnen nu een gedeelte van het jaar ons zelf voorzien van groenten. Dat is maar goed ook want de economische situatie in het land is steeds slechter. Alles wordt steeds duurder en aan cement om te bouwen is haast niet te komen. Suiker is er bijna niet en de maïs is zeer duur omdat de maïsoogst zo goed als mislukt is door de enorme regenbuien. Ook de wegen zijn slecht; als ik naar Portachuelo moet,voor dokters bezoek, moet ik een brug over,die vol gaten en kuilen is,maar ook de hoofdwegen in onze Stad Montero zijn slecht.

We hebben al twee weken geen openbaar vervoer in Santa Cruz want de bussen staken omdat de overheid de prijs van de buskaartjes wil verhogen van 1,50 naar 2 Bolivianos. Dus moet je naar Santa Cruz dan ben je op taxi´s aangewezen en dat terwijl de taxiprijzen met 500% zijn gestegen. Voor de armsten hier wordt het steeds moeilijker om te overleven.

Ik heb zoveel kunnen doen dankzij uw steun. Ik heb een trap gekocht van aluminium van 3 meter zodat we op het dak terecht kunnen bij een calamiteit. Alle pannen en potten in de keuken zijn vernieuwd, de kooksters zijn hier erg gelukkig mee. Ook heb ik van een stichting in Nederland ( Imelda-stichting) geld ontvangen om nieuwe tafels en stoelen te kopen voor de studiezalen. De meubels zijn besteld en men heeft me beloofd dat de meubels eind maart klaar zijn,maar ik ken de Boliviaanse mentaliteit,dus dat wordt eind april.

Het klimaat verandert hier ook .Normaal is er alleen in januari veel regen, maar nu regent het nog steeds frequent. Het gevolg is, naast overstromingen, veel muggen. De eerste doden zijn al gevallen door de knokkelkoorts. We kijken uit naar de droge tijd. Op dit moment kunnen de jongens niet sporten want het sportveld is nat en het stikt van de muggen. Jammer, sporten is een goede manier om overtollige energie kwijt te raken.

Ik neem nu afscheid. Ik dank U allen heel hartelijk voor de hulp,die ik van U mocht en hopelijk mag blijven ontvangen. Geweldig dat er in Nederland zoveel mensen zijn die me steunen door als vrijwilliger te werken voor de stichting. En dat er nog veel meer mensen zijn die mijn werk financieel mogelijk maken.
Ik dank elke dag de lieve God,dat ik dit mooie werk mag doen. Leven in de geest van Don Bosco, samen leven met de straatkinderen. Ik wens u allen een zinvolle 40 dagen tijd en voor straks een gezegende Pasen toe.

Een hartelijke groet van
Henk Erdhuizen.