Nieuwsbrief maart 2009

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u de rondzendbrief over het werk van pater Henk Erdhuizen, sdb.

In deze nieuwsbrief leest u over het werk van Henk in zijn nieuwe taak, het straatkinderproject. Mogelijk heeft u het al vernomen maar Henk komt in april weer naar Nederland om van een welverdiende vakantie te genieten. Hij hoopt velen van u te mogen ontmoeten om u persoonlijk te kunnen bedanken.

Tijdens de komst van Henk naar Nederland zullen wij als stichtingsbestuur bijeenkomen samen met Henk om te praten over de uitgevoerde projecten. Wij zullen als stichting dan een jaarverslag schrijven en de jaarafrekening vast stellen. Op dit moment ligt de concept jaarafrekening bij de penningmeester. Indien u, het jaarverslag en de jaarafrekening wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken via onderstaande mailadres of door een briefje te sturen naar onderstaand adres.

Om Henk de ruimte te geven om ook uit te rusten in Nederland hebben wij besloten om geen vast programma voor hem te maken, maar Henk zelf zijn verblijf in Nederland te laten invullen. Mocht u Henk persoonlijk willen ontmoeten dan kan dit bijvoorbeeld op zondag 17 mei. Henk zal dan voorgaan in de H. Lucas kerk te Vlaardingen. Deze dienst vangt aan om 10.00 uur.

Wij zullen zorgen dat Henk in Nederland een mobiele telefoon heeft zodat u met hem in contact kunt treden als u dit wenst. Het mobiele nummer van Henk zal zijn: 06-51780413. Dit nummer is vanaf 28 april bereikbaar.

Henk komt op 27 april aan in Nederland en zal weer terug gaan naar Bolivia op 6 juni.

Tot slot, wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer is:

ABN-AMRO 41.45.00.075
t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl.

Namens Marijke en Jan Kramers, Leny ten Koppel, Anja Ditters, Wim Esselink en Gerard Smits,

Met vriendelijke groeten,

Willy Erdhuizen, voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen.
Tiber 14
7007 ME Doetinchem

Lieve Mensen,

Zoals ik in mijn vorige rondzendbrief heb geschreven ,heeft de provinciale overste van Bolivia me gezonden naar het straatkinderen project. Ik ben nu werkzaam en eindverantwoordelijk voor het straatkinderproject van La Granja Moglia in Montero. Dus ik hoefde niet ver te verhuizen. Van de parochie kreeg ik een oude auto van ongeveer 10 jaar, om ook in de parochie hulp te geven,vooral voor de eucharistievieringen,dus ik ben enige keren per week in mijn oude parochie. Want ook in mijn werk heb ik een auto nodig. Maar het oude wagentje loopt en dat is het belangrijkste.

La Granja Moglia is de derde fase van het straatkinderen project.

De eerste fase is in Santa cruz, El Techo(het dak). Hier krijgen de kinderen een bed, een avondmaaltijd en een ontbijt en leven overdag op straat. Dus deels een bescherming tegen de criminaliteit die hier sterk groeit. Ook is een verpleegkundige op het project aanwezig.

Geven de kinderen te kennen om te willen breken met de straat, dan gaan ze overdag naar de Patio (het plein) en in de avond verblijven ze in de Techo. Dit noemen we hier de tweede fase van het straatkinderproject. In de patio worden ze voorbereid om naar de Granja te gaan in Montero,naar mijn huis.

Komen de kinderen bij mij,dan moeten ze leren om de straat uit hun hoofd te zetten,en dat valt niet altijd mee voor allen.
Bij mij blijven de meeste kinderen 1 jaar om vandaar naar een internaat te gaan of een andere opvang. De straat leren vergeten,hoe doen we dat? Allereerst door een strak dagprogramma.

6.30 uur opstaan ,tandenpoetsen en een natte washand door het gezicht. Daarna huishoudelijk werk zoals de eetzaal dweilen,de slaapzaal vegen etc.
7.30 uur morgengebed in de kapel. Daarna ontbijt,3 droge broodjes en thee of koffie of chocolade water.
8.00 uur werken in de buitenlucht,in de tuin of hun kleren wassen(wij wassen hun schooluniform,de lakens en de handdoeken)
10.00 uur een hapje en een drankje
10.30 uur huiswerk maken
12.00 uur douchen
12.30 uur lunch
13.30 uur vertrek naar school met de microbus of de vrachtwagen,welk vervoermiddel functioneert.
18.45 uur terug uit school en omkleden(schooluniform uit)
19.30 uur avondmaaltijd
21.00 uur bedtijd
Maar op zaterdag en zondag is er ruim tijd voor recreatie.

Ik ben voor de kinderen “de vader” en doña Mercedes is voor de kinderen “de moeder”. De opvoeders die op ons project werken zijn de grote broers of zussen. We vormen een grote familie.
Doña Mercedes en ik hebben permanent contact met elkaar en luistert een kind niet of heeft gespijbeld,dan mag het kind ‘s-avonds in de keuken komen om met ons samen te praten.

Straatkinderen, de meeste kinderen zijn op straat gaan leven omdat ze thuis slecht behandeld zijn of verlaten zijn. Vaak zijn de ouders alcoholisten, of is het kind niet goed opgevangen na het overlijden van de ouders. Ook gaan kinderen op de straat leven omdat de ouders zich niet met hun kind bemoeien of hen verstoten hebben, deze kinderen moeten het vaak zelf uitzoeken. Elk kind heeft zijn historie.
Veel kinderen hier hebben geen liefde ontvangen. Veel kinderen vragen om lichamelijk contact, een aai over de bol, even dicht tegen je aanzitten.

Ik voel me goed op het project, al ben ik nu wel een alleen wonende Salesiaan en moet ik nu mijn eigen wasje doen, mijn eigen inkopen doen, zoals zeeppoeder kopen etc. Maar het belangrijkste is dat ik merk hoeveel goeds je kunt doen. Zo heeft hier nog geen enkel kind de eerste communie gedaan en we zijn ze nu aan het voorbereiden hierop, de kinderen vroegen hier zelf om.

Kom ik op school voor de mis (op woensdag schoolmis) dan hangen mijn kinderen weer om me een, Pater ga je even mee naar mijn juf?

Samen met de kinderen vechten om de straat uit hun hoofd te zetten en de meeste willen vooruit. God zij gedankt.

Maar door het leven hebben veel kinderen deuken en een achterstand opgelopen. Ik heb b.v. een knaap van 14 jaar in de derde klas van de basisschool. Zijn leeftijdsgenootjes in de klas zijn 8 of 9 jaar. Ja dat valt ook zo’n knaap dan niet mee.

Elke maandag ga ik naar Santa Cruz, naar de gemeenschap van de Salesianen waar ik bij hoor. Even bijpraten met mijn medebroeders, samen eten, even tijd voor een siesta. Dan een vergadering. Hierna pak ik de bus en ga naar mijn vriend Roberto op bezoek. En drink met hem een biertje. Dus de maandag is mij enige recreatie moment van de week, verder ben ik dag en nacht voor de kinderen beschikbaar.

Op het project waar ik ben verzorgen wij rond de 30 kinderen en jongeren. Maar ik ben ook een soort “ heerboer” wij hebben hier namelijk ook koeien, varkens, wilde zwijnen, een vos, 4 ezels en veel ander vee. Dus ik heb ook veel personeel, omdat ik het allemaal niet alleen kan
Ons huis is sober, 6 jaar oud, maar met uw hulp heb ik het nodige kunnen doen: pyjama´s gekocht, schoolboeken, zand om de inrit te verharden, een grasmaaimachine en nieuw gasfornuis en onderweg is een nieuwe industrie wasmachine en industriecentrifuge

Elk kind krijgt bij zijn verjaardag een kado (dank zij u) Meestal kopen we kleding want de kinderen hebben niet veel kleding. Ja we zijn hier aangewezen op uw giften. de Boliviaanse overheid heeft geen aandacht voor de straatkinderen. Van hen krijgen we omgerekend 70 eurocent per kind per dag, met dit geld kunnen we net een zeer eenvoudig ontbijt betalen.

Dank zij uw steun heb ik mezelf ook verwend. Toen ik hier aankwam stond in mijn kamer een bed, meer niet, dus ik een kleerkast gekocht,een buro met burostoel en een muskieten net (schrik niet ik heb het eenvoudig gehouden). Het muskietennet is erg nodig, we worden hier getroffen door een epidemie van knokkelkoorts,de nodige mensen zijn hier al aan overleden,maar gelukkig heeft de mug mij en de kinderen niet gestoken.

Ik hoop U zo wat op de hoogte gebracht te hebben over mijn nieuw en mooi werk.

Ik kom op 27 april naar Nederland voor enige weken,op vakantie,om familie,vrienden en bekenden te ontmoeten.

De hartelijke groeten

Henk