Nieuwsbrief december 2008

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u de laatste rondzendbrief van dit jaar over het werk van Henk Erdhuizen, sdb.

Het zal u waarschijnlijk opgevallen zijn dat we een nieuw logo hebben. Dit logo is ontworpen door Sam Ditters. In het logo staat de naam van de stichting in een regenboog vermeld. Deze regenboog heeft twee symbolen, namelijk de regenboog bestaat uit de kleuren van Bolivia, het land waar Henk nu zo nauw mee verbonden is. Verder staat de regenboog voor de belofte van God om nooit meer een zonvloed te sturen om de mensheid te vernietigen.
In het logo ziet u ook een hand, een hand die staat voor u als donateur, maar ook staat voor de hand van Henk die zoveel steun van u mag ontvangen. Natuurlijk staat de hand ook voor de zorg en liefde die Henk aan zijn medelandgenoten mag geven.
Verder ziet u in het logo een ouder met twee kinderen, hiermee willen we de verbondenheid van Henk met de Salesianen weergeven. In deze ouder met twee kinderen herkent u het logo van de Salesiaanse gemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Ten slotte, als u goed kijkt, ziet u Henk samen met een kind op de achtergrond (ons oude logo). Hiermee willen we uitdrukken dat we ons werk als stichting voor hem en de Boliviaanse medemens uitvoeren.

Naast dit nieuwe logo heeft Sam ook de website in een nieuw jasje gestoken. Met Sam hopen we een vrijwilliger gevonden te hebben die de site actueel houdt. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over Henk dan kunt u terecht op www.paterhenkerdhuizen.nl

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het met Henk en zijn medelandgenoten in Bolivia gaat.

Tot slot willen wij u als bestuur danken voor uw steun en u allen fijne feestdagen en een zeer goed 2009 wensen.

Wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer is:

ABN-AMRO 41.45.00.075
t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl.

Namens Marijke en Jan Kramers, Leny ten Koppel, Anja Ditters, Sam Ditters, Wim Esselink en Gerard Smits,

Met vriendelijke groeten,

Willy Erdhuizen, voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen.

Lieve mensen,

Een hartelijk groet uit Montero, een “rustige” standplaats voor mij dit jaar.
Montero is een stad met 100.000 inwoners en met 2 parochies. Elke parochie heeft sociale werken, zoals lagere scholen, kleuterscholen, gezondheidsposten, eetzalen voor ondervoede kinderen en we hebben een radiozender.
In Montero is pater Pani al meer dan 35 jaar werkzaam, hij is erg belangrijk voor Montero. Het voordeel van een “rustjaar” is dat je ook valkuilen ziet. Je moet er niet aan denken dat er wat gebeurt met pater Pani. Alle werken zijn afhankelijk van hem ,ook in economisch opzicht. Dit is een wijze les. Mensen moeten niet afhankelijk zijn van ons paters maar zelf naar onafhankelijkheid streven. Dit moet je stimuleren, hoe moeilijk het soms is. Toen pater Harrie Kanters uit Amsterdam hier was met jongeren uit Nederland,herkende hij dit verschijnsel duidelijk ook in Afrika.

Ons leven hier wordt de laatste jaren vooral getekend door de politieke ontwikkelingen, eerst heel veel wegblokkades en daardoor een groot tekort aan diesel, benzine, gasflessen en cement. Blokkades zowel door regeringsgezinden dan weer door de oppositie. De blokkades duren soms weken. Prijzen stijgen, het leven is hier duur geworden. De productie van cocaïne neemt helaas toe. Door deze productietoename werd de relatie met de USA steeds koeler. Onze president heeft de ambassadeur van de USA het land uitgewezen, met als gevolg dat ook de handelsbetrekkingen met de USA stil liggen. Ook heeft onze regering geen handelsverdrag met Europa meer. De regering richt zich liever op andere landen zoals Iran, Rusland, China etc. Al met al een politiek zorgelijke situatie hier in Bolivia. En dan te zwijgen over de nieuwe grondwet, de corruptie en fraude met verkiezingen. Ik heb het gevoel dat het land achteruit keldert Geweld neemt toe, ook sexueel geweld, de criminaliteit stijgt met de dag. De mensenrechten worden steeds meer geschonden. De president heeft al twee brieven gehad van internationale organisaties over de schending van de mensenrechten tijdens zijn regering. Tijdens de regering van deze president zijn al meer dan 60 mensen gedood door politiek geweld.
Paus Paulus VI zei.””ik treur over deze trieste wereld,”.Ik treur over wat hier gaande is. Wat is de toekomst???? De vice president zegt openlijk dat onze kardinaal Julio Terrazas, de paus heeft voorgelogen over de situatie in het land Bolivia. Je moet sterk in je schoenen staan wil je dit alles overleven

Voor mij is dit jaar een overgangsjaar, omdat ik lichamelijk moest aansterken. Ik zie dit jaar dan ook maar als een soort bezinningsjaar. Zoals U misschien nog weet was ik in januari 2008 naar Sagrado Corazon verhuisd. Een insectenbeet deed me in het ziekenhuis belanden. Medisch gezien achtte men het onverantwoord dat ik zou terugkeren naar het vochtige Sagrado Corazon. Een arme streek, hele slechte wegen, doorgaans flink getroffen door hevige regen.
Het insectensteekje kluisterde me bijna 2 maanden aan bed. Daarna vroeg de provinciale overste om naar Montero te gaan om daar een oude,zieke pater te vervangen. Mijn dagen afgelopen jaar bestonden uit aansterken, werken op liturgisch gebied. Ook ben ik regelmatig te vinden in een straatkinderenproject en op de school Santa Lucia, een school voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte kinderen.
Als je om je heen kijkt zie je zoveel nood en het wordt met de dag erger. Maar gelukkig bent u er dan, die me zo steunt. Namens u heb ik jongeren geholpen om hun studiekosten te kunnen betalen, ik heb de allerarmsten voorzien van levensmiddelen, medicijnen, schoeisel. Medische kosten heb ik betaald van hen die geen geld hebben. Ik heb een broodoven voor een weduwe gekocht zodat zij een inkomen heeft. Ook heb ik doodskisten gekocht voor enkele arme families.
Ik heb het ziekenhuis geholpen, röntgenapparatuur gekocht, een brancard gekocht,een echografie apparaat. Ik heb heel veel geld in dit ziekenhuis gestoken,omdat het ziekenhuis steeds meer een regiofunctie krijgt dankzij de goede leiding van de zusters van Don Bosco. Voor de allerarmsten is de zorg (bijna) gratis. Natuurlijk heb ik het gehandicapte huis in Hogar de Dios geholpen, scholen geholpen met hulpmiddelen, spelmaterialen. Ik heb linnengoed gekocht voor het straatkinderproject, spelmaterialen en levensmiddelen. Ik hou een lijst bij van wat ik allemaal met uw geld doe. De stichting zal het komende jaar in haar jaarverslag verantwoording aan u afleggen waar het geld allemaal is gebleven.

Daarnaast had ik natuurlijk ook zelf de nodige kosten, benzinegeld, wat liturgische materiaal, wat bij- voeding want ik was na de ziekenhuis opname vele kilo’s lichter geworden, kleding, schoeisel en natuurlijk de autokosten.
Hoe is het verder met mij? Goed! In november wel weer een infectie opgelopen, nu aan mijn andere voet. De arts wilde me weer in het ziekenhuis opnemen, maar dat heb ik kunnen weerhouden. Met een kleine apotheek medicijnen mocht ik naar huis. Velen gaven me te kennen dat ik moet uitkijken om te zorgen dat ik geen infecties er meer bij moet krijgen. Ja lieve mensen, ik luister wel goed naar al die adviezen, eet gezond en rust veel. Neem netjes mijn medicijnen.

Sinds deze week weet ik naar welk nieuw huis en project ik ga, ik ben erg blij dat de provinciaal me gevraagd heeft om het straatkinderproject te leiden. In januari zal ik er al gaan beginnen. Ik hou u op de hoogte.

Lieve mensen, ik wens U allen een gezegend kerstfeest toe. Ik hoop dat veel mensen geraakt mogen worden door de menswording van onze goede Vader God.
We gaan een nieuw jaar in, wat het nieuwe jaar gaat brengen weten we niet. Ik wens U allen een heel gezegend nieuw jaar toe, laten we samen bidden dat onze kinderen en jongeren niet vergeten worden, zij zijn immers onze toekomst.

Soms suizen woorden van een dierbare vriend van me door mijn hoofd ”aanvaard je lot”. Dat doe ik van ganser harte. Ik hoop dat ik volgend jaar tegen veel kinderen en jongeren mag zeggen: Jezus houdt van jullie en namens hem mag ik jullie helpen, maar ook namens heel veel lieve mensen uit Nederland

Fijne feestdagen en bid ook maar een beetje voor ons hier in Bolivia in deze duistere tijden.

Henk