Kerstnieuwsbrief

Doetinchem, 10 december  2012

 

 

 

 

 

Beste mensen,

 

 

Hierbij ontvangt u de derde en tevens laatste rondzendbrief van dit jaar.  Pater Henk is alweer zo’n kleine drie maanden terug in Bolivia. Na een welverdiende vakantie in augustus en september heeft pater Henk het werk weer opgepakt. In deze nieuwsbrief leest u wederom hoe het met hem gaat en wat hij allemaal dankzij u voor goede daden kan verrichten. Verder leest u welk nieuw werk pater Henk staat te wachten.

 

Wij willen u als bestuur hartelijk danken voor uw steun en inzet in het afgelopen jaar. Ook willen wij als bestuur onze vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun tomeloze inzet voor Henk. Dank je wel Marijke en Jan Kramers en Anja Ditters. Zonder deze drie mensen zouden wij het als bestuur nauwelijks kunnen.

 

Tot slot wil ik u nogmaals wijzen op de website van pater Henk. U bent van harte welkom om iets voor Henk in het dagboek te schrijven. Het adres van de website is www.paterhenkerdhuizen.nl.

Wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer daarvoor is:

ABN-AMRO 41.45.00.075

t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg

Tot slot wens ik u, mede namens Marijke en Jan Kramers, Leny ten Koppel, Anja Ditters, Wim Esselink en Gerard Smits, hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2013.

Met vriendelijke groeten,

Willy Erdhuizen,

voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen.

Wederikveld 36

7006 VT Doetinchem

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl.


Lieve Mensen,

Ik was dit jaar weer even in Nederland en ik heb ervaren dat Nederland, voor mij althans, is veranderd. De kloof tussen de eerste en derde wereld wordt groter .Ik voelde me minder thuis in Nederland. Misschien leef ik al te lang hier. Daarnaast gaat mijn leven hier stap voor stap naar de steeds armer wordende bevolking. Werkte ik eerst in een plattelandsparochie, toen bij straatkinderen en nu sinds bijna een jaar bij het huis voor kinderen in de knel. Mijn werk is eigenlijk nog niet klaar, maar ik ben gevraagd om weer mijn koffers in te pakken om hulp te bieden aan een nog groter knelpunt hier. Ik ga wonen in een van de grote probleemwijken van de stad Santa Cruz en wel in de wijk plan 3000. Hier wonen vooral mensen, die vanuit het binnenland naar de stad trekken. Op zoek naar…..

Veel gebroken gezinnen, jongeren op zoek naar avontuur…..

In de meeste gezinnen ontbreekt de vader figuur. De kinderen en jongeren hebben ook geen personen om zich mee te identificeren.

Helaas is hier het gebruik van alcohol en drugs is groot. Als ik over alcohol spreek dan spreek ik over pure alcohol (die in het westen gebruikt wordt om de huid te desinfecteren) gemixt met cola.
Een Italiaanse Salesiaan, nu 73 jaar is hier begonnen met het opzetten van een school, kinderdagverblijf, noodopvang en alles is hem boven zijn hoofd uitgegroeid. Hij kan het niet meer aan. De salesianen hier hebben besloten om meer aanwezig te zijn in de probleemwijken. De provinciaal heeft mij gevraagd om daar te gaan wonen en werken. Een kleine Salesiaanse gemeenschap, samen met de Italiaanse Salesiaan, daar op te zetten.  Ik was eind november een korte tijd op mijn nieuwe plek. Ik vroeg aan mijn medebroeder waar hij sliep. Ik heb hier geen huis, waar plaats is slaap ik was zijn antwoord. Mijn familie en vrienden geven altijd aan: “Henk, als je niet goed voor jezelf zorgt kun je ook niet goed voor anderen zorgen, je hebt een broze gezondheid, dus voorkom zoveel mogelijk dat je ziek wordt door niet goed voor jezelf te zorgen”. Ik heb dan ook besloten om een ruimte voor ons te zoeken, dus waarschijnlijk ga ik eerst iets huren. Het zal ook wel even wennen zijn voor mijn salesiaanse medebroeder, hij leeft nu al jaren alleen, voor hem zal het ook moeilijk zijn om weer te leven in het kloosterritme, met samen eten, samen bidden etc. Maar vol vertrouwen ga ik aan de slag, ik weet de goede God is met me.

Ik weet dat het een gevaarlijke wijk is met veel jeugdbendes,er zijn b.v. geen pinautomaten in deze wijk, dus dit zegt genoeg hoe gevaarlijk het daar is. Ik let goed op en hoop dat u in uw gebed aan me denkt.

Ik heb slechts 1 jaar kunnen werken bij kinderen en jongeren in de knel, misschien kan ik nu preventief wat doen of eerder ingrijpen, zodat de kinderen minder beschadigd zijn en niet in de knel komen zodat ze opgevangen moeten worden in een huis. Wie weet.
Het is nu grote vakantie, een deel van de kinderen is naar huis of familie en de anderen zijn op kamp. De kinderen zijn nu weg uit het huis, het leven is er even uit weg. Dus zijn we nu de keuken, de eetzaal, de toiletten en douches aan het schilderen. De studiezaal van de jongens is opgeknapt, nieuw dak, nieuwe regengoten en een vloer van tegels en natuurlijk ook geverfd.
Ik heb ik met Uw hulp veel materiaal gekocht. Dankzij uw gulle gaven kan dit huis weer voor jaren vooruit. Het gebouw ziet er goed uit en er is (zo goed als het kan) continuïteit in de hulpverlening/opvang.

Als u deze brief ontvangt dan ben ik waarschijnlijk al verhuisd en zal ik op mijn nieuwe plek kerst vieren.
Ja we naderen het kerstfeest, de winkels zijn hier al volop in kerstsfeer. Maar kerst is de incarnatie van God in de persoon van Jezus van Nazareth. Hij die opkwam voor de armen en uitgestotenen. In zijn voetspoor wil ik treden, leven met de armen. En met Uw hulp kan ik verlichting brengen in wat harten. Ik hoop van harte dat U me blijf steunen en ook dank voor Uw hulp in het afgelopen jaar.

Ik wens U een gezegend kerstfeest toe en een gelukkig Nieuwjaar. In het nieuwe jaar hoop ik 65 te worden, maar ik ga nog lang niet met pensioen.

De hartelijke groeten, Henk Erdhuizen