Kerstnieuwsbrief december 2013

Doetinchem, 12 december  2013

 

 

 

 

Beste mensen,

 

 

Hierbij ontvangt u de laatste rondzendbrief van 2013 over het werk van pater Henk Erdhuizen sdb.

 

In deze nieuwsbrief leest u dat het beter gaat met de pater, omdat hij weer terug kan naar het werken met de straatkinderen. Afgelopen periode zijn een aantal vrijwilligers en mensen van Samen (Don Bosco Amsterdam) bij Henk op bezoek geweest en zij constateerden ook dat toen het bericht kwam dat de pater weer naar de straatkinderen mag hij opbloeide.

 

Op de website vindt u ook foto’s van de pater.

Verder zijn we als bestuur actief bezig geweest om aan de vernieuwde anbi eisen van de overheid te voldoen. Er is een beleidsplan en een beloningsbeleidsplan opgesteld, deze staan op de site van de pater.

Daarnaast zijn we aangemeld bij www.transparante-anbi.nl. Op deze onafhankelijke site kunt u alle informatie vinden die er aan ons wordt gesteld om een ANBI erkenning te blijven houden.

 

De feestdagen staan weer voor de deur, wij wensen u allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2014. Natuurlijk hopen wij weer dat het komende jaar het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het IBAN rekeningnummer daarvoor is:

 

NL33ABNA 041.45.00.075

t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg

De stichting is ANBI gecertificeerd.

 

Met vriendelijke groeten, namens Marijke en Jan, Leny, Wim en Anja en Gerard

 

 

Willy Erdhuizen,

voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen

Wederikveld 36

7006 VT Doetinchem

 

 

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar w.erdhuizen2@chello.nl.

 

 

 

 

Goede mensen,

Sinterklaas is weer naar Spanje en we zijn in afwachting van het kerstfeest en oud en nieuw. Laat ik u alvast een zalig kerstfeest wensen en een gezegend nieuwjaar.

Hier heb ik totaal geen gevoel van kerst. Het is erg warm dit jaar. Dennentakken van plastiek in de tropen,dus met kerst zijn de kinderen weer in het zwembad.

Natuurlijk is er veel gebeurd. Eerst het nodige bezoek uit Nederland, een Nederlandse vrijwilligster kwam hier om vrijwilligerswerk doen in Mano Amiga. Ze heeft het erg naar de zin, maar ook de coördinator van de commissie Samen was hier. Hij heeft kennis gemaakt met ons hele project. Dus hij weet wat voor werk we doen en op welke plaatsen we Nederlandse vrijwilligers kunnen inzetten. Zelfs een nederlandse mevrouw zonder kennis van Spaans hebben we enige dagen ingezet op een kinderdagverblijf. Dit jaar hebben we veel vrijwilligers, ik denk dat dit deels komt door de economische crisis in Europa. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Al kunnen we geen luxe bieden. Natuurlijk ben ik zelf ook blij om met Nederlanders in contact te komen en hun enthousiasme te zien.

Ik ben nu volop aan het verhuizen. Ik hoop deze komende dagen weer op mijn oude kamer te wonen in het straatkinderenproject Don Bosco. Ik ben erg blij dat ik Plan 3000kan verlaten, ik was hier niet gelukkig en werd ziek van mijn werk. Ik blijf me wel inzetten voor de kinderen in plan 3000, zo is er Gabriel. Hij is lichamelijk gehandicapt en gaat volgend jaar naar een school waar hij alle therapie krijgt die hij nodig heeft. Fysiotherapie, watertherapie, logopedie en stimulatie. Gracias uw hulp dankzij uw hulp kan hij met behulp van fysiotherapie nu veel beter zijn verlamde arm bewegen.

Als ik het dan over watertherapie heb, dan wil ik ook graag Hogar de Dios helpen om een zwembadje te kopen voor watertherapie voor ruim 40 kinderen. Ik ga nog steeds naar dit huis met Roberto, mijn gitarist om elke 6 weken daar de eucharistie te vieren.
De directeur van het tehuis vroeg me om enige kinderen het sacrament van het vormsel toe te dienen. Toen ik dit besprak met de hulpbisschop zei deze dat hij mee wilde gaan, ondanks dat het maar vijf kinderen zijn.

Hij vroeg me om met Roberto een datum te prikken en toen ik een afspraak wilde maken met de hulpbisschop gaf deze aan dat ook de aartsbisschop en een andere hulpbisschop mee wilde.

Zo zijn onze bisschoppen dichtbij de mensen. Begin januari gaan we samen naar Hogar de Dios.

Ik ga nu weer naar het straatkinderenproject van onze gemeenschap, ik ben hier erg blij mee. Ik krijg verschillende taken:
Ik word mede verantwoordelijk voor de jonge salesianen in opleiding. We hebben nu 5 jonge salesianen in ons huis. Ik ga hen ondersteunen en begeleiden.
Verder zal ik elke maand naar het straatkinderen project van Vallegrande gaan, dat is 5 uur rijden van hier, in de bergen. Daar heeft een Salesiaanse vrijwilligers van 74 lentes twee tehuizen voor kinderen en jongeren. Ik ga daar een week per maand heen om daar ondersteuning te geven en natuurlijk het leven delen van de kinderen en jongeren.
Wat betreft het gehele straatkinderen project van Don Bosco zal ik elke dag per week een huis bezoeken. Ik ben beschikbaar voor de kinderen en jongeren ,kijken wat nodig is. Verder kijk ik ook naar alle  problemen van de huizen en ga hier mee aan de slag. Allemaal dank zij uw hulp.  U ziet ik krijg een veel ruimere taak in het project. Gelukkig blijft er wel het directe contact met de kinderen en jongeren, al is dat niet dagelijks.

Natuurlijk blijven de economische zorgen hier groot, maar dat heeft u in Nederland ook.  Op 21 november heeft onze president, ik denk een verkiezingsstunt, per decreet bepaald dat iedere werknemer dit jaar 2 extra maandsalarissen krijgt in december. Geweldig natuurlijk, echter als u weet dat wij meer dan 150 werknemers in dienst hebben zult u wel begrijpen dat we nog geen idee hebben hoe we dit moeten betalen. Helaas krijgen de allerarmsten de kinderen/jongeren en de ouderen helemaal niets. De zwaksten, blijven de zwaksten. Onze zeer geliefde kardinaal Julio, zelf hoog bejaard ,is op 24 nov. in een felle preek hierop ingegaan.

Tot slot mijn gezondheid. Mijn hart is goed, de bloeddruk ook. Natuurlijk dankzij medicatie, maar ook omdat ik weer terug mag naar het straatkinderen project.  Nu ik deze brief zit te schrijven, heb ik een dik onderbeen. Een insect heeft me te pakken gehad, hiervoor ben ik nu weer aan de anti-biotica.

 

Nogmaals heel hartelijk dank voor al uw steun, ik bid voor u allen.

Ik wens U allen gezegende kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar

De hartelijke groeten

Henk