Nieuwsbrieven december 2022

Beste mensen,

Toen ik dit jaar in Nederland was, hebben we als familie wat gesproken over de kerststal van mijn ouders, die nu onder de kerstboom staat van mijn broer Willy. Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe en Gods zegen over het nieuwe jaar.

Het is onrustig in Bolivia, we hebben net een blokkade van 36 dagen erop zitten, vanwege een volkstelling. De oude kieslijsten zitten vol fouten en hiermee kan dus gefraudeerd worden. We konden het dorp uit, maar dan moest je wel flink in de buidel tasten. Normaal betaal ik voor een rit naar Santa Cruz 17 Bolivianos, tijdens de blokkades ongeveer 220 Bolivianos en dan ben je ook nog eens uren onderweg en moet je stukken lopen. In 2024 is er weer een volkstelling en in 2025 komen er weer verkiezingen. Nu lopen er processen tegen diegenen die de vele protesten, die er zijn, georganiseerd hebben. Dus daarop komt nu een weer reactie. Kortom het is hier onrustig en de democratie is ver te zoeken.
We hebben net het parochiefeest gevierd op 8 december. De viering begon met een noveen en om 5.00 uur in de ochtend trokken we biddend en zingend door het dorp, honderden mensen ,jong en oud, namen deel aan deze voettocht.

Twee keer per week ga ik naar onze kleine gevangenis, de cellen zijn zo klein. Dat kan men zich in Europa niet voorstellen.
Een gedeelte van de mensen slaapt op de grond, er zijn stapelbedden, daar liggen 2 personen in, men krijgt één maaltijd en men is afhankelijk van familie of van ons als medemens. De straffen hier in Bolivia zijn ook hoog.

Wij zijn nu met vier salesianen. Eind december vertrekken drie salesianen en blijf ik hier samen met een nieuwe medebroeder over. Dat is ook weer even wennen.

Met mijn gezondheid gaat het redelijk, eigenlijk zou ik naar de dokter moeten, maar ik gun me daar nu even geen tijd voor. Er is zoveel te doen hier. Ik moet nu aandacht besteden aan onze parochieschool. Door de onzekere tijden hier zakt de motivatie bij de leerkrachten en vanuit de overheid staat onderwijs nu eenmaal niet als hoofddoel vermeld. Het onderwijsniveau holt achteruit en dat is niet goed voor onze straatkinderen. Dus dit vraagt alle energie van me, helemaal nu er drie medebroeders weggaan.

Door de blokkades kan ik niet naar Hogar de Dios, samen de mis vieren met deze kinderen met een verstandelijke beperking. Hen een cadeautje geven. Hen zien stralen. Dus heb ik gezorgd voor geld zodat ze wegwerpluiers konden kopen. Mijn werk kan ik alleen maar doen met uw steun voor de meest kwetsbaren hier in Bolivia. Dank daarvoor.

Zo heb ik u weer op de hoogte gehouden van mijn wel en wee.
De hartelijke groeten en een fijn 2023

Henk Erdhuizen, sdb.